Co hamuje intermodal?

Od wielu lat w świadomości środowiska kolejowe i ekologiczne lansują hasło ‘Tiry na tory”, które powoli zaczyna się przebijać do świadomości społecznej i polityków. Jednakże to co się sprawdza w górzystych terenach Szwajcarii, Włoch, Niemiec czy Francji, w naszym stosunkowo płaskim i równym terenie nie ma niestety większego ekonomicznego uzasadnienia. Dlatego też, hasło to należy widzieć w znacznie szerszym kontekście jako konieczność kreowania polityki rozwoju transportu i przeniesienia ładunków z dróg na kolej.

Zmieniająca się gospodarka europejska i światowa, rosnąca wymiana towarowa z najdalszymi zakątkami świata, nieodwracalnie wpływa na model organizacji transportu i strukturę przewożonych ładunków. Coraz mniej przewozimy ładunków masowych a coraz więcej rozproszonych. Sytuacja taka wpływa praktycznie na każdą gałąź transportu, wymuszając na niej dynamiczne dostosowanie się do ciągłych zmian. Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów, ostrej konkurencji międzygałęziowej konieczne jest wsparcie i czytelna polityka dla tych obszarów transportu, które w sposób najmniejszy oddziałują na środowisko naturalne. Bez wątpienia taką formą transportu jest intermodal, który przy odpowiedniej polityce może stworzyć spójny system transportu łączący zalety różnych gałęzi transportu drogowego, morskiego, kolejowego, a nawet lotniczego.

Jednakże by transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

 

 • Dodaj link do:
 • Logowanie
  Formularz logowania
 • Polecamy
  • Prefabrykowane elementy infrastruktury kolejowej BETONFERTIGTEILE

   Wykorzystanie modułowych konstrukcji infrastrukturalnych, wykonywanych głównie z żelbetonu w specjalistycznych zakładach i dowożonych bezpośrednio na plac budowy dokładnie w czasie zaplanowanego ich montażu, mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu realizacji wielu inwestycji. Natomiast skrócenie czasu remontu czy modernizacji bezpośrednio przekłada się na krótszy czas zamknięć torowych, a więc ogranicza straty u przewoźników.

   Więcej
  • Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej

   Jak się okazuje w projektowaniu i realizacji wielkich inwestycji infrastruktury kolejowej bardzo często zapominamy o tworzeniu obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej.

   Więcej
  • Procedura SMS-PW-17 narzędzie systemu bezpieczeństwa czy regulacji rynku?

   Procedura SMS-PW-17 została utworzona jako integralny element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem narodowego zarządcy infrastruktury do wdrożenia którego był zobowiązany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

   Więcej
  • Co hamuje intermodal?

   Transport intermodalny, najczęściej utożsamiany z przewozem kontenerów mógł normalnie się rozwijać, niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do jego zdrowego rozwoju opartego o szkielet sieci kolejowej sprawne, nowoczesne terminale przeładunkowe.

   Więcej
  • Jak kupować tabor kolejowy?

   Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą samorządom odbić się czkawką.

   Więcej